ไก่แช่เหล้า หรือ ออเดิร์ฟ กระเพาะปลาน้ำแดง เป็ดปักกิ่ง แฮกึ้นทอด สลัดกุ้ง หรือ กุ้งทอดครีมกระทงเผือก ปลากะพงนึ่งซีอิ้ว สามเซียนตุ๋น ผัดหมี่เล่งหงส์ บัวลอยน้ำขิง
ไก่แชเหล่า หรือ ออเดิร์ฟ กระเพาะปลาน้ำแดง หมูหัน แฮกึ้นทอด สลัดกุ้ง หรือ กุ้งทอดครีมกระทงเผือก ปลากะพงนึ่งซีอิ้ว สามเซียนตุ๋น ผัดหมี่เล่งหงษ์ บัวลอยน้ำขิง
ไก่แช่เหล้า หรือ ออเดิร์ฟ หมูฉลามน้ำแดง (10 ถ้วย) หมูหัน เป๋าฮื้อแม๊กซิโกเจี๋ยน ขาห่านอบหม้อดิน ปลาเต๋าโต้ยนึ่งบ๊วย 4 สีหม้อไฟ ผัดหมี่เล่งหงษ์ แปะก๊วยร้อน หรือ โอ่วนี่โป้ยเซียน
ไก่แช่เหล้า หรือ ออเดิร์ฟ หมูฉลามน้ำแดง (10 ถ้วย) หมูหัน ผัดโหงวก้วย เป้าเส่นเจี๋ยนยอดผัก ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว 4 สีหม้อไฟ (กุ้ง, ปลา , หมึก ,หอยนางรม) ผัดหมี่เล่งหงษ์ แปะก๊วยร้อน หรือ โอ่วนี่โป้ยเซียน
ไก่แช่เหล้า หรือ ออเดิร์ฟ หมูฉลามน้ำแดง (10 ถ้วย) หมูหัน ขาห่านอบหม้อดิน เป้าเส้นเจี๋ยนยอดผัก ปลาเต๋าเต้ยนึ่งบ๊วย 4 สีหม้อไฟ ผัดหมี่เล่งหงษ์ แปะก๊วยร้อน หรือ โอ่วนี่โป้ยเซียน
ไก่แชเหล้า หรือ ออเดิร์ฟ หมูฉลามน้ำแดง (10 ถ้วย) หมูหัน ขาห่านอบหม้อดิน ปลิงทะเลเจี๋ยน ปลาเต๋าโต้ยนึ่งบ๊วย 4 สีหม้อไฟ ผัดหมี่เล่งหงษ์ แปะกํวยร้อน หรือ โอ่วนี่โป้ยเซียน
ไก่แช่เหล้า หรือ ออเดิร์ฟ หมูฉลามน้ำแดง (10 ถ้วย) หมูหัน เป๋าฮื้อแม๊กซิโกเจี๋ยน ขาห่านอบหม้อดิน ปลาเต๋าโต้ยนึ่งบ๊วย 4 สีหม้อไฟ ผัดหมี่เล่งหงษ์ แปะก๊วยร้อน หรือ โอ่วนี่โป้ยเซียน
ไก่แช่เหล้า หรือ ออเดิร์ฟ หูฉลามแผ่นน้ำแดง (10 โถเล็ก) หมูหัน ขาห่านอบปลิงทะเล เป๋าฮื้อ แม๊กซิโกเจี๋ยน ปลาเต๋าโต้ย นึ่งบ๊วย หรือ ต้มบ๊วยหม้อไฟ 4 สีหม้อไฟ ผัดหมี่เล่งหงษ์ แปะก๊วยร้อน หรือ โอ่วนี่โป้ยเซียน